Bijscholing aanspreekpersoon integriteit in de sportclub (club-API)

Bijscholing aanspreekpersoon integriteit in de sportclub (club-API)

Na de vorming Sport met grenzen: Vlaggensysteem in 2018  volgt een vervolgsessie gericht op de functie als club-API. Met deze bijscholing willen we het eerste aanspreekpunt van jouw club de nodige info en tools bezorgen om de eerste opvang, een vlotte doorverwijzing of afhandeling uit te voeren bij incidenten.

Voorwaarde is dat de deelnemers van deze bijscholing reeds een vorming Sport Met Grenzen gevolgd hebben.

Klik hier voor meer info.