Belangrijke informatie voor de zwemmers, trainers en afgevaardigden VJK

Belangrijke informatie voor de zwemmers, trainers en afgevaardigden VJK

De zwemmers die deelnemen aan de Vlaamse Jeugd Kampioenschappen zullen toegang tot het zwembad verkrijgen langs de glazen deuren aan de parking van het zwembad (trapje op, de vroegere ingang naar de cafetaria).

De afgevaardigden kunnen daar hun clubenveloppe afhalen en zwemmers en trainers zullen via een omkleedkabine (let op: hier geen kleren achterlaten) naar het competitiebad geloodst worden, waar er rechtstreeks naar de individuele omkleedkabines kan gegaan worden.

Wij vragen ten stelligste om enkel met propere zwembadschoenen, slippers of blootsvoets het zwembad te betreden. Er zal controle uitgevoerd worden!

De officials zullen eveneens deze ingang gebruiken (zoals de laatste jaren het geval is). Om wachttijden te vermijden, vragen wij de officials om eerst de zwemmers deze toegang te verlenen.

De afgevaardigden van clubs en zwemmers die enkel in de namiddag (zaterdag en/of zondag) deelnemen, kunnen hun clubenveloppe afhalen aan de kassa via de hoofdingang van het zwembad en zich via de normale weg naar de omkleedkabines begeven.

  • AA-drink: de drankjes zijn af te halen aan de AA-stand in het zwembad tijdens de opwarming.
  • De Loodsvisjes gezwommen in 2018 worden uitgedeeld aan de stand van de AA-drink.
  • Gelieve de zwemmers er attent op te maken om tijdens de opwarming en de wedstrijd enkel via baan 1 en 8 uit het water te komen, NIET langs de kant van de elektronische tijdopname!
  • Er mag NIET gezwommen worden in het instructiebad gedurende het volledige weekend!
  • Zwemmers die zich niet melden voor de medailleceremonie ontvangen nadien ook geen medaille meer.
  • Tijdens de wedstrijd (opwarming inbegrepen) zal het topsportbad open zijn om op te warmen en/of uit te zwemmen voor de duur van de wedstrijd. Tussen 08u00 – 10u00 is er enkel beschikking over het 24 meter bad wegens een training van Topsport Zwemmen Vlaanderen
  • Gelieve de bedjes NIET op de grond te laten staan na de wedstrijd (zaterdag PM) en alle AFVAL in de daar voorziene vuilnisbakken te werpen en de plaats PROPER achter te laten a.u.b