87 miljoen euro voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen

87 miljoen euro voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen

Corona hakt er bij het Vlaamse verenigingsleven stevig in. Daarom trekt de Vlaamse Regering 87 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Het budget wordt verdeeld via de steden en gemeenten, welke vrij kiezen hoe ze de middelen inzetten.

We raden onze clubs dan ook aan om contact op te nemen met hun lokaal bestuur en de situatie van de club kenbaar te maken. 

Van de 87 miljoen euro gaat 84 miljoen naar de Vlaamse steden en gemeenten. Zowat 3 miljoen gaat respectievelijk naar Brusselse gemeenten via de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar de faciliteitengemeenten via vzw De Rand. De lokale overheden kunnen vrij kiezen hoe ze de middelen inzetten en hoeveel budget naar welke verenigingen gaat, maar enkele ministers hebben duidelijk aangegeven dat de eerste focus bij sportieve verenigingen moet liggen. De middelen zullen normaal in de loop van de zomer overgemaakt worden aan de lokale besturen. Wil je weten hoeveel jouw gemeente of stad ontvangt? In dit overzicht kan je de verdeling van de 87 miljoen terugvinden. 

De Vlaamse sportfederatie (VSF) bezorgde alle lokale besturen een communicatie om bij de verdeling van deze middelen aandacht te geven aan de lokale sportverenigingen. We raden onze clubs dan ook aan om contact op te nemen met hun lokaal bestuur en de situatie van de club kenbaar te maken.