Wat is grensoverschrijdend gedrag?

De zwemfed wenst inspanningen te leveren om de persoonlijke integriteit van haar leden te beschermen en stimuleert hierbij het integer handelen van haar begeleiders, trainers en bestuurders. Dit thema gaat heel breed: van geweld (verbaal en fysiek) en ongewenste intimiteiten tot het pushen en psychisch beïnvloeden van zwemmers, trainers en bestuurders.

Hulplijnen

Wie luistert naar jou?

Ben je getuige van een situatie die volgens jou niet door de beugel kan? Ben je zelf slachtoffer van een situatie die volgens jou niet zou mogen gebeuren? Heb je vragen of twijfel je of een situatie normaal is of niet? Praat erover en zoek hulp.

Neem contact op met de API-federatie gretl.vandamme@zwemfed.be of met het aanspreekpunt van je club.

Externe instanties

Wil je liever anoniem met professionele hulpverleners praten? Dan kan je terecht bij onderstaande instanties.

Wat kan ik als club/trainer doen?

Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar

  • Hang een wegwijzer op in de club, zodat jongeren die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag, aangemoedigd worden om hulp te zoeken. Noteer ook het aanspreekpunt van de club op de affiche.
  • Zet de info op jullie website, nieuwsbrief,...
  • Garandeer altijd discretie zowel voor het slachtoffer als voor een dader.

Stel een club-API aan

Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen de club is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Moedig de API (en anderen) aan tot het volgen van bijscholingen

Zie aanbod bijscholingen.

Implementeer gedragscodes, een handelingsprotocol, een aanwervingsbeleid voor vrijwilligers,...