Laten goedkeuren van het programma - procedure

Laten goedkeuren van het programma - procedure

  1. De organiserende club maakt de wedstrijd aan in Meet Manager.
  2. Maak in Meet Manager per sessie een voorprogramma. Als alle informatie correct is ingevuld krijg je een 'Word'-document.
  3. De organisator vult dit document verder aan en stuurt dit bestand via club@mail.zwemfed.be naar de provinciaal afgevaardigde (zie onder).
  4. De afgevaardigde controleert het voorprogramma en vermeldt de kamprechter.
  5. De afgevaardigde stuurt het goedgekeurd voorprogramma naar de Vlaamse Zwemfederatie, de organiserende club en de kamprechter van dienst.
  6. De Vlaamse Zwemfederatie plaatst het voorprogramma op de wedstrijdkalender.

Opmerkingen:

  • Het voorprogramma uit MeetManager enkel op je PC invullen en als *.docx doorsturen.
  • Wij raden aan de voorprogramma's 3 maanden voor aanvang van de wedstrijd te laten goedkeuren!

Afgevaardigden per provincie:
Antwerpen

Etienne Desfossés
etienne.desfosses@gmail.com

Limburg
Thierry Dolet
be.thierry@gmail.com

Vlaams-Brabant
Ann De Wit
voorprogramma@pbz-vlb.be

West-Vlaanderen
Freddy Debruyne
freddy.de.bruyne@skynet.be

Oost-Vlaanderen
Henri Vandamme
henribernadettevandamme@skynet.be