Bevoegdheden

 • Brevet Jury D
 • Figuren miniemen en kadetten

Toelatingsvoorwaarden

 • Deelname aan de cursus: minimum 17 jaar zijn op 31 december van het jaar waarin de cursus gegeven wordt.
 • Daadwerkelijk jureren kan pas vanaf 18 jaar.
 • Kandidaat moet aangesloten zijn bij de zwemfed als niet- vergunninghouder (NV) of competitie-vergunninghouder (CV). Pas bij benoeming en effectief fungeren is aansluiting als CV-houder verplicht.

Cursus

 • Wat is jureren, puntenschaal, FINA-Appendix IV... (1uur).
 • FINA-Appendix II (posities) en III (transities) (2 uur).
 • Miniemenfiguren (2,5 uur).
 • Cadettenfiguren (1,5 uur en 2 uur praktijk).
 • Minimum één wedstrijd schaduwjury figuren miniemen en/of kadetten.

Examen

 • Theorie: schriftelijk examen open boek - geslaagd wanneer minimum 80% werd behaald.
 • Praktijk: schaduwjury figurenwedstrijd miniemen en/of kadetten.
 • De kandidaat is geslaagd wanneer hij minimum 75% behaalde binnen een marge van 0,5 punten op alle gejureerde figuren.

Herexamen

 • Mogelijkheid tot één herkansing voor theorie en/of praktijk.
 • Indien een tweede maal niet geslaagd, dient de cursus opnieuw gevolgd te worden.