Bevoegdheden

 • Jury D
 • Free routines
 • Artistiek zwemmen brevetten: alle

Toelatingsvoorwaarden

 • Juryleden die willen overgaan van D naar C, moeten 6 wedstrijden jureren binnen maximaal 3 jaar (kan dus ook al na 1 jaar), waarvan minstens 3 op Belgisch of Vlaams niveau. Het jurylid moet op de wedstrijd effectief fungeren. Indien teveel juryleden ingeschreven werden waardoor een jurylid niet wordt opgesteld, kan de wedstrijd wel meetellen om de 6 te halen, op voorwaarde dat het jurylid in kwestie meedoet als schaduwjury. De organisatie moet daarvan op voorhand op de hoogte gebracht worden door het jurylid, zodat een persoon kan voorzien worden om die score te noteren. Schaduwjury - praktijktest jury D: moeten ook flashen en dit vóór de werkelijke jury, niet enkel noteren van de eigen punten.
 • D-juryleden die nog onvoldoende wedstrijden hebben gefungeerd, mogen deelnemen aan de cursus en examen afleggen, maar worden pas als C benoemd als ze aan de voorwaarden voldoen.
 • Vergunninghouder zwemfed zijn.

Cursus (2 dagen)

7u theorie:

 • 2 uur Free Routine: Execution
 • 2 uur Free Routine: Artistic Impression
 • 2 uur Free Routine: Difficulty
 • 1 uur Free Combination + Highlight Routine

8u praktijk:

 • 4 uur praktijk
 • 4 uur schaduwjury: 1x wedstrijd Free Routines

Examen

 • Theorie: schriftelijk examen open boek - geslaagd wanneer min. 80% werd behaald
 • Praktijk schaduwjury free routine.
 • De kandidaat is geslaagd wanneer hij minimum 75% behaalde binnen een marge van 0,5 punten op alle gejureerde routines.

Herexamen

 • Mogelijkheid tot één herkansing voor theorie en/of praktijk.
 • Indien een tweede maal niet geslaagd, dient de cursus opnieuw gevolgd te worden.