Junior Team

Junior Team

Doelstellingen

Het is de doelstelling om het Junior Team (JT) intensief te begeleiden en te ondersteunen, zodat ze de mogelijkheden hebben om door te stromen naar de Beloftevolle Jongeren en de Elite. De selectie wordt uitgenodigd voor deelname aan één tot twee internationale voorbereidingswedstrijden, één tot twee terugkomdagen (beeldopname en analyse), twee tot drie lactaattesten en drie trainingsstages. De topsportschool zwemmen biedt talentvolle zwemmers de omkadering die tegemoetkomt aan de noden in deze fase. De begeleiding door de VZF gebeurt op een pedagogisch correcte manier, zodat de geselecteerden het JT ervaren als leerrijk en inspirerend. De nadruk in het JT ligt op het verder ontwikkelen van de fysieke en fysiologische belastbaarheid en op het ontwikkelen van de persoonlijke stijl. Er wordt aandacht besteed aan complexe mentale vaardigheden en een aangepast voedingspatroon in functie van een optimaal herstel.

Doelgroep

  • meisjes: 15 tot 16 jaar (seizoen 2019-2020: geboortejaar 2004-2003)
  • jongens: 16 tot 17 jaar (seizoen 2019-2020: geboortejaar 2003-2002)

Voorwaarden

  • voorwaarden 2019-2020 (.pdf)

Kalender

  • kalender 2018-2019 (.pdf)

Selectie

  • selectie 2018-2019 (.pdf)