Info competitievergunningen waterpolo

Info competitievergunningen waterpolo

Waterpolospelers zijn pas gerechtigd te spelen indien ze voorkomen op de competitievergunningslijst van de VZF.

  • De VZF plaatst een lijst met competitie vergunninghouders sporttak waterpolo op haar website.
  • Nieuwe competitievergunningen sporttak waterpolo moeten tijdig via Assist worden aangevraagd.
  • Het Nationaal Waterpolosecretariaat (Pierre Ledent) kan via de online lijsten controleren met wedstrijdbladen of gespeelde spelers een vergunning hebben

Schrappingen en ontslagen

De lijsten zullen ook aangepast worden bij:

  • Schrappingen: de clubs kunnen hun competitievergunninghouders schrappen. Dit gebeurt telkens in de maand januari (van 1 tot en met 31 januari) via Assist.
  • Ontslagen (15 mei - 15 juni) overeenkomstig het decreet van 24/07/1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.