Geert Heuninck

Geert Heuninck (SWEM) 2020-2024

Bestuurder

"Ik heb een heel heldere ambitie: de wedstrijden aantrekkelijk maken voor de atleten, de toeschouwers, de medewerkers en de organisator. Kernbegrippen: kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde. Mijn droom is dat ik na een wedstrijd hoor zeggen: 'Ik ben blij dat ik erbij was'."

geert.heuninck@zwemfed.be

Eerdere mandaten: /