Geef zwemmers vanaf 15 juni de kans die ze verdienen

Geef zwemmers vanaf 15 juni de kans die ze verdienen

De veiligheidsraad van woensdag 3 juni had goed nieuws voor de sportsector, voor vele sporten werd duidelijkheid geboden, voor de meeste sporten ook perspectief.

Uitzondering op dat goede nieuws was het zwemmen, van recreatief naar sportief, van ontspanning naar competitief.  
Zwemmen is dan ook een algemeen begrip met vele gezichten, een omvangrijke verzamelnaam voor allerlei activiteiten maar wel in een omgeving waar veiligheid, hygiëne en gezondheid hand in hand gaan.
De variatie van activiteiten in een zwembad maakt een heropening niet eenvoudig maar zeker niet onmogelijk. 

De verzamelde Belgische zwemwereld, gevormd door meerdere federaties met duizenden leden, de grootste private- en openbare zwembaduitbaters willen dan ook bijdragen tot die duidelijkheid en stellen een gefaseerde opstart voor, vandaag is er namelijk geen enkel objectief argument om het zwemmen zelf in gecontroleerde omstandigheden niet toe te laten.

Veilig en gezond zwemmen kan namelijk perfect, daar zijn niet alleen de moderne faciliteiten maar ook de buitenlandse voorbeelden en meerdere wetenschappelijk onderbouwde studies- en uitspraken de illustratie van.

De werking van alle zwembaduitbaters is zonder uitzondering opgebouwd rond de kernmaatregelen die op dit moment maatschappelijk worden uitgedragen, georganiseerde toegang met mogelijkheid tot capaciteitsbewaking, een duidelijke circulatie door de site met aangegeven routes en indicatie van afstand en een grote mogelijkheid om regelmatig de handen te ontsmetten.
Zwembaden hebben, in vergelijking met vele andere faciliteiten, nog extra troeven die een veilige sportomgeving mogelijk maken, zo is de desinfecterende chloor in het water specifiek voorzien om virussen af te breken en word je als zwemmer met andere woorden volledig ontsmet.  De performante luchtcirculatie is ook in staat om voortdurend te verversen met 100% buitenlucht, de hygiënische verplichtingen die pre-corona al aanwezig waren aangevuld met de verplichte periodieke hygiënische controle door de dienst Zorg & Gezondheid ondersteunen en objectiveren elke vorm van gezonde veiligheid.

Alle organisaties, van federatie tot uitbater, hebben samen op basis van afspraken en richtlijnen, extra voorzieningen en gezonde zelfkritiek werkwijzen uitgewerkt die ten dienste staan van iedereen die snakt naar dat eerste bezoek aan zijn/haar favoriete zweminfrastructuur.

Wij wensen, binnen diezelfde constructieve aanpak bij te dragen aan een perspectief voor al die sympathisanten door op een veilige, trapsgewijze en gecontroleerde manier de zwembaden in 2 fases te heropenen, vertrekkende vanuit een afsprakenkader met de federaties richting een algemene opening per 1 juli.

Het uitgewerkte voorstel omvat een eerste stap op maandag 15 juni waarin de zwembaden de mogelijkheid krijgen om binnen een gecontroleerd protocol (in bijlage) en op afspraak gebruik te maken van het zwembad, dit in beperkte groep, met inachtname van de algemeen geldende richtlijnen en zonder gebruik van kleedkamers of douches.

Het voorstel van opening tussen 15 en 30 juni:

 • Gecontroleerd gebruik
  - Beperkt in tijd (1u)
  - Beperkt in groep (20 personen conform andere sporten)
 • Veilig toezicht
 • Geen gebruik van kleedkamers en douches
 • Duidelijke routing
 • Respect voor alle algemene richtlijnen
 • Een veilige en gezonde omgeving door de gespecialiseerde faciliteiten

De georganiseerde zwemsport, onder toezicht van de federaties en in samenwerking met de professionele uitbaters is zo een voorbereiding van heropening van de bredere zweminfrastructuur in de tweede stap op 1 juli en geeft de uitbaters de mogelijkheid om in beperkte groep de praktische werking te testen en waar nodig bij te sturen.

Deze werkwijze wordt onderbouwd door een protocol vanuit zowel de federaties als de uitbaters dat beantwoordt aan gelijkaardige toepassingen in sporten die vanaf maandag 8 juni wél mogen opstarten, zwembaden hebben bovenop die richtlijnen meerdere extra voordelen en argumenten ter ondersteuning van een trapsgewijze opstart.

Geef de zwemsector het vertrouwen én de mogelijkheid op basis van duidelijke richtlijnen én samenwerking en geef de miljoenen bezoekers een positief vooruitzicht zodat ze opnieuw kunnen genieten van hun training, hun ontspanning en hun gezonde activiteit

Rekenend op een positieve ontvangst

Namens de verzamelde zwemsector

ISB – Vlaamse Zwemfederatie – Belgische Zwembond – Vlaamse Sportfederatie – Vlaamse zwemfederatie - Waalse zwemfederatie - Nationale zwemfederatie - Vlaamse triatlonfederatie - Waalse triatlonfederatie -  Nationale triatlonfederatie – Redfed  - Lago – Vita – Optisport – Sportoase – Plopsa - Centerparcs

Richtlijnen

 • Slots beschikbaar afhankelijk per zwembad
  - Bv elke dag (week) tussen 16u en 21u)
  - Kwartier inlassen tussen de verschillende groepen zodat die elkaar niet kruisen
 • Organisatie club
  - Afspreken met inachtname van de richtlijnen
     - Afstand van minimum 1,5m bewaren
     - Geen persoonlijk contact
     - Mondmasker dragen indien de social distancing niet kan verzekerd worden
     - Handen regelmatig ontsmetten
     - Niet inhalen binnen de banen
  - Thuis douchen vooraleer naar het zwembad te komen. De badkledij wordt thuis aangetrokken.
  - Douches en kleedkamers zijn niet beschikbaar
  - Er wordt onmiddellijk naar de zwemhal gegaan
  - Groep van maximaal 20 personen, inclusief redder en eventuele coach
  - De club houdt een lijst bij van de deelnemers per training
  - Enkel leden van de eigen club worden toegestaan
  - Toeschouwers zijn niet toegestaan
  - Redder wordt voorzien door de club
     - Reddersbrevet wordt bezorgd (inclusief attest specifieke Corona bijscholing)
     - Protocol wordt ondertekend
  - Redder staat aan de kant en houdt toezicht
  - Elk incident wordt onmiddellijk gemeld aan de uitbater van het zwembad
  - Steeds de aangegeven route volgen
  - In- en uitgang zijn waar mogelijk verschillend
  - Na de training wordt er onmiddellijk naar buiten gegaan
  - De uitbaters hebben het recht om een club/organisatie te weigeren indien de richtlijnen niet nageleefd worden