Officials

Opmerkingen

  • bij de inschrijvingen moet volgende informatie worden doorgegeven: naam en CV-nummer van de officials alsook de dag dat ze kunnen fungeren
  • officials moeten een HELE DAG fungeren
  • het aantal officials per sessie moet conform zijn met  het aantal zwemmers voor diezelfde sessie (aantal volgens de geldende reglementering of zie pag. 41/51 van de FINA/VZF sportreglementen) De boetes voor “tekort” aan officials wordt berekend per sessie.
  • de hoofdjury telt NIET mee als een fungerende official
  • de officials welke effectief dienen te fungeren, zullen persoonlijk verwittigd worden over hun aanduiding, dit bericht zal gelden als toegangsbewijs voor heel het weekend
  • indien officials afzeggen op het laatste moment, moet de club of de official zelf voor vervanging zorgen 
  • clubs welke geen of onvoldoende officials opgeven zullen beboet worden volgens de geldende normen (boete wordt gerekend per dag)