Zwemmen

Zwemmen

Informatie en overzicht Permanent Gevormde Zwemtrainers en lesgevers.

Erkende bijscholingen 2019/2020 - Trainer
(Inhoud van deze bijscholingen is gebaseerd op het Instructeur B opleidingsniveau of hoger)

Trainers die zich op het niveau van instr. B, Trainer B en Trainer A willen bijscholen voor de permanente vorming trainers/lesgevers, hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan onderstaande erkende bijscholingen.

Deze bijscholingen worden verder aangevuld met het uitgebreide aanbod van de VTS–plus bijscholingen dat hieronder kan geraadpleegd worden.

BIJSCHOLING DATUM LOCATIE INFO
Bijscholing bestuurders 07/09/2019 Aalst info
Swim Conference 07-08/09/2019 Aalst info
Bijscholing G-zwemmen 12/10/2019 Oostende info
Swim Conference 06/06/2020 Antwerpen  
Swim Conference 12-13/09/2020 ?  

Bijscholing G-zwemmen: erkend voor 3u

Andere erkende bijscholingen

Onderstaande bijscholingen/opleidingstrajecten zijn erkend door de VZF. Deelname attesten kunnen opgestuurd worden naar VZF deze uren zullen meetellen voor de permanente vorming trainers/lesgevers:

Erkende bijscholingen 2019/2020 - Lesgever
(Inhoud van deze bijscholingen is gebaseerd op het initiator opleidingsniveau)

Bijscholing Datum Locatie Info
WST 31/08/2019 Westerlo info
SCZ 14/09/2019 Zaventem info
ZGEEL 14/09/2019 Geel info
AZL 21/09/2019 Lebbeke info
KVZP 22/09/2019 Vilvoorde info
ZVL 22/09/2019 Lier info
Blauwput omnisport 29/09/2019 Leuven info
ZWIM 11/10/2019 Helchteren info
VWZ 12/10/2019 Boom info
ZIK 13/10/2019 Kapellen info
LAQUA 19/10/2019 Leuven info
OZEKA 26/10/2019 Oudenaarde info
ZWEM 09/11/2019 Knokke-Heist info
RSC 16/11/2019 Ronse info
AZK 24/11/2019 Kalmthout info

Bijscholingen lesgevers

Clubs, gemeenten, sportdiensten,… kunnen bijscholingen op het niveau van initiator aanvragen en in eigen beheer organiseren.
De Vlaamse Zwemfederatie zal voor deze bijscholingen docenten ter beschikking stellen en onderwerpen waar uit gekozen kan worden. Deze bijscholingen zullen erkend worden door de federatie voor het jeugdfonds en de permanente vorming van trainers/lesgevers.

Concept

Via volgend formulier kunnen clubs een aanvraag indienen waarop ze zelf een bijscholing kunnen organiseren. De VZF levert een lijst met onderwerpen aan waaruit gekozen kan worden (zie onder).
Na overleg tussen de aanvrager en federatie zal er een spreker gekoppeld worden aan het onderwerp, een datum worden vastgelegd en zal deze bijscholing in de kalender worden opgenomen.
Alle bijscholingen die worden opgenomen in deze kalender zullen erkend worden door de VZF voor het jeugdfonds en de permanente vorming van trainers/lesgevers.

Organiserende clubs moeten binnen 1 week na de bijscholing de aanwezigheidslijst opsturen naar pascale.verbauwen@zwemfed.be.
Enkel volgend document met vermelding van de aanwezige deelnemers zal aanvaard worden voor de verwerking van de attesten!

Aan de hand van deze gegevens zal de VZF via mail de nodige deelname attesten voorzien voor alle aanwezigen.

Ook niet-VZF clubs, gemeenten en sportdiensten kunnen gebruik maken van deze bijscholingen. Echter, VZF clubs zullen steeds voorrang krijgen afhankelijk van de aanvragen en indeling van kalender.

Bijscholingen met een open karakter (dwz. de inschrijvingsmogelijkheden worden opgenomen in de bijscholingskalender op de site van de VZF) hebben steeds voorrang op bijscholingen met een gesloten karakter (dwz. bijscholingen zijn enkel voor leden van organiserende club). Bijscholingen met een gesloten karakter kunnen steeds geweigerd worden door de VZF.

De organisatie heeft het recht om zelf het aantal deelnemers te bepalen, met een maximum van 60 deelnemers voor een theoriesessie.

Onderwerpen Bijscholingen

Multimove in en rond het water

Deze workshop richt zich tot lesgevers en begeleiders van kinderen tussen 3 en 8 jaar. Het MultiMove concept gaat uit van het belang van een brede motorische ontwikkeling met aandacht voor 12 fundamentele bewegingsvaardigheden. De MultiMove oefenstof is eenvoudig en nagenoeg overal toepasbaar, ook in en rond het zwembad. Tijdens deze workshop licht de lesgever toe hoe je als zwemclub het MultiMove concept kan implementeren en integreren in de zwemschoolwerking.

Leerlijnen zwemstijlen (4) + foutenanalyse en -remediëring

 

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 4 en 8 jaar. De workshop is opgebouwd rond de meest recente leerlijn/methode (opbouw van oefenstof) van één van de vier genormeerde zwemslagen (rugslag, crawl, schoolslag of vlinderslag), inclusief basis foutenanalyse en -remediëring.

Leerlijnen basis start en tuimelkeerpunt

 

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 6 en 10 jaar. De workshop behandelt het aanleren van de start (grijpstart en track start op beginnersniveau) en het voorwaarts tuimelkeerpunt (van toepassing bij het crawl en rugslag zwemmen).

Basisvaardigheden

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 4 en 8 jaar. De workshop is opgebouwd rond de 5 basisvaardigheden in het zwemmen: evenwicht, stroomlijnen, stuwen met de armen, stuwen met de benen en (aquatisch) ademen.

Watergewenning

Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tot en met 4 jaar. Tijdens deze workshop ligt het accent op de eerste, speelse kennismaking van de peuter met het water en het zwembad. Hierbij worden zowel algemene als specifiek (op het leren zwemmen) voorbereidende oefeningen en spelvormen geïntroduceerd.

Zwemschoolstructuur en ISB-zwembrevettenlijn

 

Deze workshop richt zich tot lesgevers, zwemschoolverantwoordelijken en clubbestuurders. De workshop biedt een praktische vertaling van de 'opleidingsvisie' van de Vlaamse Zwemfederatie naar de dagelijkse zwembadpraktijk: wat is de ideale structuur en opbouw van mijn zwemschool, gekoppeld aan de ISB-zwembrevettenlijn? Deze workshop wordt theoretisch benaderd en biedt ruimte tot interactie en discussie over de eigen, wenselijke en ideale situatie.

Aan de slag met ‘Leren Zwemmen’ Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 3 en 8 jaar alsook tot zwemschoolverantwoordelijken en clubbestuurders. De workshop behandelt het praktisch gebruik van de leidraad Leren Zwemmen (VZF, 2018). Na een theoretische introductie en hands-on kennismaking met het product wordt dieper ingegaan op hoe de leidraad in verschillende settings kan worden gebruikt. Opmerking: deelnemers aan de workshop kunnen ter plaatse een exemplaar van Leren Zwemmen aanschaffen aan gereduceerde prijs.

Timing aanvragen

De kalenderaanvragen van deze bijscholingen zullen in 2 fasen gebeuren:

Voor alle bijscholingen die in het najaar zullen plaatsvinden (01/09 - 31/12), dienen alle aanvragen voor 15/05 van hetzelfde kalenderjaar doorgestuurd te worden naar david.de.wandel@zwemfed.be. Na goedkeuring van de bijscholing, het onderwerp en de docent zal de federatie dit verder afstemmen met de organisator. Ten laatste 15/06 zal de VZF de communicatie van de bijscholingskalender voor deze periode op haar website plaatsen.

Voor alle bijscholingen die in het voorjaar zullen plaatsvinden (01/01 – 31/06), dienen alle aanvragen voor 15/11 van het voorgaande kalenderjaar doorgestuurd te worden naar david.de.wandel@zwemfed.be. Na goedkeuring van de bijscholing, het onderwerp en de docent zal de federatie dit verder afstemmen met de organisator. Ten laatste 15/12 zal de VZF de communicatie van de bijscholingskalender voor deze periode op haar website plaatsen.

Kostprijs

De kostprijs voor deze bijscholing zal voor VZF-clubs 350 euro bedragen. Voor gemeenten, sportdiensten en niet-VZF clubs zal dit 450 euro zijn. Dit bedrag zal door de federatie gefactureerd worden.
In deze prijs zit de voorbereiding van de spreker, de verplaatsingskosten, de presentatie en de administratie verwerkt.

Clubs zullen zelf inschrijvingsgeld mogen vragen voor deze bijscholing met een maximum van 20 euro/pp. Permanent gevormde lesgevers/trainers kunnen een reductie van 25% krijgen op deze prijs. De lijst met permanent gevormde trainers/lesgevers kan geraadpleegd worden via deze link.

Wisselwerking VZF – club

De VZF voorziet:

 • docent en onderwerp, hiervoor zal de VZF 350 euro factureren aan een VZF-club of 450 euro aan niet VZF-clubs/Gemeenten/sportdiensten,…
 • Kalender met vermelding van bijscholing en nodige links
 • Communicatie in nieuwsbrief en website VZF
 • Erkenning voor permanente vorming en jeugdfonds
 • Deelname attest VZF voor deze bijscholing. Dit zal via mail naar alle deelnemers worden verzonden

De organisator verplicht zich tot:

 • Het tijdig doorsturen van het aanvraagformulier
 • Vastleggen van locatie (max 60 personen) met nodige voorzieningen voor spreker (beamer, projectiescherm,…)
 • Voorzien van een link voor inschrijvingen + communicatie omtrend deze inschrijvingen
 • Voorzien van algemene administratie bijscholing (inschrijvingen, verwerking inschrijvingen,…)
 • Ontvangst deelnemers
 • Ontvangst spreker
 • Het aanleveren van de deelnemerslijst (met vermelding van Naam, Club, Emailadres), ten laatste 3 dagen voor het plaatsvinden van de bijscholing
 • Het aanleveren van de aanwezigheidslijst binnen 4 weken na de bijscholing