Wedstrijdorganisatie

U bent hier

Wedstrijdorganisatie

Aan welke vereisten een competitiewedstrijd zwemmen (waaronder ook Masterwedstrijden) moet voldoen, staat in het Sportreglement Zwemmen.

Wij geven een kort overzicht van de administratieve verplichtingen.

72u afmeldingen (herziening 2016)

Klik hier voor meer info.

Attesten en forfaits

De medische attesten en forfaitboetes zijn afgeschaft.

Zwemmers die afwezig zijn op een wedstrijd, worden in de uitslag opgenomen met de vermelding ‘FF’. Ze worden niet beboet. Het aantal individueel ingeschreven zwemmers op de uiterste inschrijfdatum bepaalt het te betalen startgeld en het aantal te leveren officials.

Nieuwe versie voorprogramma

Om dubbel werk bij het opstellen van een voorprogramma te vermijden, werd het sjabloon van het voorprogramma geïntegreerd in Meet Manager. Vanaf de volgende update van Meet Manager is het mogelijk om het voorprogramma als rapport te genereren.

Als organisator maak je voortaan je wedstrijd aan in Meet Manager. Je vervolledigt het rapport van Meet Manager en stuurt het ter goedkeuring naar de verantwoordelijke binnen de provincie.

Meer info over de procedure om het programma te laten goedkeuren? Klik hier.

Aanmelden voor de wedstrijd

Op het jurysecretariaat ligt een lijst met de namen van alle afgevaardigden. Elke afgevaardigde moet zich voor de start van de wedstrijd persoonlijk aanmelden op het secretariaat.

De afgevaardigde wordt verondersteld aanwezig te zijn gedurende de ganse wedstrijd. Hij/zij kan zich laten vervangen. Bij een vervanging wordt de naam van de nieuwe afgevaardigde aan het secretariaat doorgegeven.

Officials moeten zich ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de kamprechter melden.

SPLASH-wedstrijdprogramma

Voor het verwerken van de resultaten moet gebruik gemaakt worden van het SPLASH-wedstrijdprogramma.

Laten goedkeuren van het voorprogramma

De procedure staat ook in het Sportreglement Zwemmen.
Deelname G-zwemmers

Doorsturen resultaten

Het is heel belangrijk dat de organiserende club tijdig de resultaten doorstuurt voor verdere verwerking en indien nodig nadien fouten doorgeeft..
Klik hier voor meer info.

Afmetingen en homologatie zwembaden

Officiële zwemwedstrijden in België mogen enkel doorgaan in zwembaden die gehomologeerd zijn.

  • homologatebrochure FINA versie 28_1_2020 VSC 7_2020
  • Indien een zwembad niet gehomologeerd is kunnen de tijden die worden gezwommen niet erkend worden als officiële tijden.
  • Contacteer uw provinciaal afgevaardigde indien een nieuwe homologatie is vereist of contacteer pascale.verbauwen@zwemfed.be indien een nieuwe homologatie is vereist