Formulieren

U bent hier

Formulieren

Voorwaarden

Algemene voorwaarden (.pdf)
Algemene voorwaarden rechtsbijstand (.pdf)
Bijzondere voorwaarden (.pdf)

Formulieren leden sportbeoefenaars die deelnemen aan de zwemsportactiviteiten

Verzekeringspolis N.V. Arena (.pdf)
Aangifteformulier (B.A.) (.pdf)
Aangifteformulier (L.O.) (.pdf)
Aangifteformulier (L.O.) (eng.) (.pdf)

Formulieren niet-leden die deelnemen aan de zwemsportactiviteiten (sportpromotioneel karakter)

Formulier verzekeringsaangifte 'PACO-zwemfeesten' (opsturen N.V. Arena) (.pdf)
Formulier verzekeringsaangifte 'Recreatieve wedstrijden' (opsturen N.V. Arena) (.pdf)
Formulier verzekeringsaangifte 'Proeflessen' (opsturen Vlaamse Zwemfederatie) (.pdf)
Formulier verzekeringsaangifte 'Initiatielessen' (opsturen Vlaamse Zwemfederatie) (.pdf)

Formulieren voor het inrichten van andere sporten dan de hoofdsportactiviteit

Formulier 'TIJDELIJKE RISICO'S , het inrichten van andere sporten' (.pdf)

Polissen voor andere activiteiten die niets met sport te maken hebben, verzekering voor vrijwillige helpers en andere risico's

Formulier 'TIJDELIJKE RISICO'S, het inrichten van niet-sportactiviteiten/het verzekeren van de helpers niet-leden' (.pdf)
Comfortpolis + intekenformulier (.pdf)
Masterpolis (.pdf)
Travelpolis (.pdf) + intekenformulier (.pdf)
Ingebruikgenomen lokalen + intekenformulier (.pdf)