Tuchtreglement

Tuchtreglement

tuchtreglement (.pdf)

De werkende leden zijn verplicht een door de Vlaamse Zwemfederatie ter beschikking gesteld uittreksel van artikel XIII van dit huishoudelijk reglement aan de bij hen aangesloten niet-werkende leden van de Vlaamse Zwemfederatie kenbaar te maken, dit minstens door het linken naar het bestand op een website, dan wel het opnemen van dit uittreksel in een eigen huishoudelijk reglement.