Gedragscode

Gedragscode

Een gedragscode is een document met richtlijnen waarmee de sportfederatie aan verschillende doelgroepen wil tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.
De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van elk lid van de sportorganisatie staat daarbij centraal.
Overtredingen van de gedragscode kunnen, op voorwaarde dat deze worden voorzien, gesanctioneerd worden.

Herbekijk de gedragscode van jouw club en pas deze blauwdruk vanuit ICES toe.
Bekijk eventueel wat kan bijgevoegd worden aan jouw bestaande gedragscode van je club i.f.v. de verschillende doelgroepen ‘sporters’, ‘bestuurders’ en ‘sportbegeleiders’.

In het najaar volgt nog een ‘gedragscode voor sporters’ op maat uitgewerkt als ‘VZF-instrumenten’ onder de EVS-campagne 2018.