API

API

Federatie API

Bij de AP ( = algemeen aanspreekpunt) of API ( = aanspreekpunt integriteit) van de Vlaamse Zwemfederatie kunnen sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van een zwemclub terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Twijfel niet om contact op te nemen.

Gretl Vandamme (AP/API)
Mail: gretl.vandamme@zwemfed.be

Tel. 09/220.53.87

Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie. Bij ernstige aanwijzingen van grensoverschrijdend gedrag zal er worden doorverwezen naar het meldpunt.

Club API

Daarnaast kan je ook terecht bij de vertrouwenspersonen van je zwemclub. Informeer hiervoor bij je club wie hiervoor verantwoordelijk is.

Communicatielijnen

Stroomschema bij incidenten volgens de competenties, de bevoegdheden, procedure en taken.

wegwijzer voor club (.docx)

Stel een Aanspreekpersoon integriteit (API) aan binnen jouw zwemclub

Ter ondersteuning van het EVS-beleid en de ethische waarden van een zwemclub pleiten wij ervoor om binnen uw club een vertrouwenspersoon, ' club-API' aan te stellen, waarbij atleten, officials, trainers, lesgevers, bestuurders…terecht kunnen met vragen en opmerkingen.

Deze persoon zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de aanwezigheid van een Aanspreekpunt Integriteit en voor de bewustmaking van eventueel opgestelde gedragsregels en vormingen binnen hun werking.

Deze rol kan door een trainer, bestuurslid, vrijwilliger, ouder...op zich worden genomen.
Belangrijk is dat de API de taak toegeschreven wordt vanuit het bestuur en heel goed kan luisteren naar de zaak om deze zelfstandig op te lossen of in overleg met het bestuur of deskundige hulp.

Aanpak:

  • Maak het aanspreekpunt (API) binnen jouw zwemclub aan je leden bekend ( via de website / brochure/ ouderavond..) en zorg dat ze op een laagdrempelige manier kunnen handelen.
  • Er kan ook geopteerd worden om twee aanspreekpunten aan te stellen (M/V)
  • Duid de API van je club aan onder leden administratie van Assist, zo verloopt de noodzakelijke communicatie bij meldingen en vragen gemakkelijker.
  • Rol van een Aanspreekpunt Integriteit (API) op clubniveau (.pdf)
  • Blauwdruk handelingsprotocol voor een club-API (.pdf)

Advies: