Basisregels voor een goed verloop van de wedstrijd

Basisregels voor een goed verloop van de wedstrijd

Figurenwedstrijd

  • Tijdens de volledige duur van de figurenwedstrijd heerst er stilte in het zwembad zowel van zwemsters, begeleiders en publiek
  • Er bevinden zich geen zwemsters, begeleiders naast of achter het jurypanel, ook niet aan de diepe kant (startblokken). De secretariaten zullen zo worden opgesteld opdat iedereen de punten van op afstand kan zien.
  • De wachtende zwemsters bevinden zich, onder begeleiding, op een afstand van de rand van het zwembad. Enkel de eerstvolgende 10 meisjes melden zich bij de voorstartster.
  • Er worden géén grote gebaren gemaakt door de coach of begeleider naar de zwemsters aan de overkant (tegenoverliggend panel), dit komt in het gezichtsveld van de jury en zorgt voor afleiding.

Routinewedstrijd

  • Bij de aankondiging van de routine mag er hevig gesupporterd worden, echter wanneer de deelneemsters hun startpositie hebben ingenomen is het stil voor het fluitsignaal. Het is belangrijk dat de zwemsters zich kunnen concentreren voor de start en de muziek goed kunnen horen.
  • Tijdens de routine worden er géén armbewegingen meegedaan door de coach of begeleider en wordt er niet meegelopen naast het bad. Dit is storend en leidt af van hetgeen er in het water gebeurt en kan zo de score beïnvloeden.
  • De wachtende zwemsters bevinden zich op een afstand van de rand van het zwembad, niet op de rand.