Assist - ledenadministratie

Assist - ledenadministratie

 

Handleidingen

Bijscholing 12/10/2019

FAQ

Wie wordt er verzekerd? Iedereen die we als lid in Assist inbrengen? Of wordt er naar personen gekeken?

Er wordt enkel gekeken naar leden (= personen gekoppeld aan een werkjaar). Pesonen zijn niet-leden zoals contactpersonen bij andere clubs of organisaties, losse medewerkers, ouders van leden,…

Klopt het dat ik naast de zwemmers ook de officials, bestuurders, trainers en kamprechters als lid moet inbrengen in Assist?

Alle 'medewerkers' in ruime zin (officials, trainers, bestuurders, medewerkers feestcomité,...) moeten ook ingegeven zijn als lid, wil je ze verzekerd zien. Officialfuncties worden toegevoegd aan VZF-zijde en zullen dan zichtbaar zijn op de detailfiche van het lid (niet editeerbaar langs club-zijde) Je clubbestuur moet je aanduiden in Assist (via module VZW-helper). Zo kent de VZF ook de voorzitter, penningmeester, secretaris en sportsecretaris van de club.

Ik wil de vergunning van een lid schrappen, maar wil dat dit lid blijft bestaan als niet-vergunninghouder. Hoe doe ik dit?

Men kan pas vergunningen schrappen tijdens de decretale periode. Vergunningen kunnen niet tijdens het jaar geschrapt worden door de VZF, enkel op het einde van het jaar.
Er zal een vuilbakje bij [Sporttakken en licenties] verschijnen in de periode 01/01-31/01. Dan kan men de licentie schrappen en blijven ze lid.

Opgelet

 • Clubs die geen gebruik maken van Assist: jullie leden zijn niet verzekerd
 • Het medisch attest moet bijgehouden worden door de club. De datum van medisch onderzoek moet in Assist verplicht ingegeven worden bij aanvraag van een licentie (uitgezonderd: licentie voor afgevaardigde/official).
  De club neemt de verantwoordelijkheid om na te gaan of het lid een medisch onderzoek ondergaan heeft.
 • De Vlaamse Zwemfederatie heeft een standaardformulier medisch attest opgemaakt dat de club kan afprinten en meegeven aan de zwemmer voor de medische controle.
 • De zwemmer laat dit invullen door de dokter en bezorgt dit aan de club terug.

  Waar kan je terecht met vragen?

  • Stel je vraag (of geef zelf een antwoord) via het Assist-forum
  • Bezoek de Online Help van Assist voor een uitgebreide FAQ

  Richtsnoeren m.b.t de informatiebeveiliging van persoonsgegevens.