Aspirant-Initiator

Aspirant-Initiator

Waarom dit initiatief van VTS en Vlaamse Gemeenschap?

 • veel kinderen die willen leren zwemmen
 • te weinig opgeleide lesgevers
 • veelal jonge lesgevers
 • instapdrempel initiator te hoog
 • concrete nood aan basisopgeleide lesgevers

Wat?

 • gericht op watergewenning kinderen
 • laagdrempelig instapniveau, beperkte opleiding (16 uur)
 • jongeren (16j) laten instappen in het opleidingstraject
 • doorstroming naar initiator later mogelijk - 14u vrijstelling voor deel van de initiatoropleiding
 • subsidieerbaar door gemeente (impulssubsidies), in het kader van 'sport voor allen' op lokaal niveau

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist:

 • een les watergewenning voorbereiden op basis van de ter beschikking gestelde oefenstof
 • rekening te houden met de didactische basisprincipes in watergewenning en met de organisatorische tips van de oefenfiches
 • watergewenning op een verantwoorde, kwaliteitsvolle en kindvriendelijke wijze via aangepaste en speelse oefenvormen aan te leren
 • theoretische en praktische kennis van basisbewegingsprincipes en -vaardigheden in het water (voorbereidende vaardigheden op het aanleren van zwemstijlen nadien)

Opleidingsstramien opgesteld door denkcel Vlaamse Trainersschool (VTS)

 • basisvaardigheden (2u theorie - 2u practicum)
 • technische leerlijn watergewening (4u theorie)
 • watergewenning (2u theorie - 6u practicum)
 • na slagen ontvangst VTS-attest (geen diploma): subsidieerbaar op lokaal niveau

Evaluatie/examen

Er wordt geen examen afgenomen, de cursisten worden tijdens de duur van de opleiding permanent geëvalueerd. De docent zal o.a. met volgende aspecten rekening houden in zijn beoordeling van de cursist:

 • communicatieve vaardigheden
 • attitude en inzet
 • motivatie en enthousiasme
 • kennen en kunnen toepassen van de oefenstof
 • elementaire sportspecifieke kennis
 • evaluatie niet delibereerbaar - geen herexamen

Het resultaat van de evaluatie niet delibereerbaar en er is geen herexamen mogelijk.

Wie kan organiseren?

 • erkende sportfederatie
 • erkende sportdienst gemeente
 • erkende sportdienst provincie
 • erkende sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Club moet altijd via een bovenvermelde organisatie (normaliter gemeentelijke sportdienst die dus organiseert op vraag van de club)

Hoe organiseren?

 • cursusverantwoordelijke aanstellen
 • door VTS erkende docent aanvragen of voorstellen
 • draaiboek organisatie kunnen invullen
 • cursusinhoud volledig aanbieden
 • onkosten organisatie zijn volledig voor de organisator
 • minimaal 12 cursisten

Praktisch organiseren?

 • aanvraag tot erkenning van cursus via VTS
 • cursusinhoud waarborgen (draaiboek strikt volgen)
 • cursusmateriaal via VTS bestellen
 • accomodaties beantwoorden aan de gestelde criteria
 • onderwijstaal nederlands, toezicht VTS