Algemene informatie

Algemene informatie

De VZF, FFBN en CoE gaan meer samenwerken om een Talentontwikkelingsprogramma op te zetten voor het Artistiek Zwemmen. In 2018-2019 was er reeds een samenwerking tussen VZF en FFBN voor het nationaal juniorenteam (zie info onder EJK-team) en werd er overlegd met CoE om vanaf 2020 de werking meer op elkaar af te stemmen.

2019 wordt gezien als overgangsjaar waarbij ook de tijd wordt genomen om het programma 2020 en verder vorm te geven.

Opzet programma Talentdetectie & ontwikkelingsprogramma 2019 (.pdf)

  • Meerjarenopleidingsplan Vlaamse Zwemfederatie (.pdf)
  • Profielschets talent (.pdf)
  • Proeven Talenten (.pdf)
  • Proeven 12&U tot 18&U (.pdf)
  • Afsprakennota EJK-selectie (.pdf)
  • Opzet programma Talentdetectie & ontwikkelingsprogramma 2019 (.pdf)