Aanpassingen/interpretaties Sportreglementen Zwemmen

versie 3_2023
08
03
Aanpassingen/interpretaties Sportreglementen Zwemmen

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de aanpassingen/interpretaties Sportreglementen Zwemmen (versie 3_2023)

Opgelet: gelieve op elke juryvergadering de reglementswijziging SW 6.3 bij de rugslag toe te lichten!