Aanbod zwemmen

Aanbod zwemmen

Contactpersoon: david.de.wandel@zwemfed.be

Aspirant-Initiator zwemmen

Deze opleiding wordt op vraag van gemeentelijke of provinciale sportdiensten georganiseerd. Je kan als club je gemeente stimuleren een cursus te organiseren. Klik hier voor meer info.

Initiator zwemmen

Er worden jaarlijks een 20-tal opleidingen Initiator Zwemmen georganiseerd, verspreid over gans Vlaanderen. De meeste cursussen, die bestaan uit 3 modules (module 4 is stage), worden semestrieel georganiseerd (voorjaar: januari-juni of najaar: september-januari). Vanaf 2016 worden er ook cursussen georganiseerd tijdens de schoolvakanties (de zgn. ‘crash courses’). Overgweeg je een cursus bij jou in de club te organiseren? Contacteer ons.

Instructeur B zwemmen

De Instructeur B opleiding bestaat uit 4 modules, waarvan module 1 verplicht als eerste te volgen is en door VTS op heel wat plaatsen wordt georganiseerd, via lessen of zelfstudie. Modules 2 en 3 (module 4 is stage) worden minimaal twee keer per jaar georganiseerd. Opgelet! Je kan je pas inschrijven voor module 2-3 wanneer je reeds geslaagd bent voor de initiator opleiding en module 1 instructeur B!

Trainer B zwemmen

De Trainer B opleiding bestaat uit 4 modules, waarvan module 1 verplicht als eerste te volgen is en door VTS op heel wat plaatsen wordt georganiseerd, via lessen of zelfstudie. Modules 2 en 3 (module 4 is stage) worden meestal jaarlijks georganiseerd, M2 in het najaar en M3 in het voorjaar (volgorde van M2 en M3 is vrij te bepalen). Opgelet! Je kan je pas inschrijven voor module 2-3 wanneer je reeds geslaagd bent voor instructeur B en module 1 trainer B!

Trainer A zwemmen

Trainer A module 1 wordt door de VTS op heel wat plaatsen georganiseerd, via lessen of zelfstudie. De sportspecifieke modules worden om de 4 jaar georganiseerd of in functie van de noden (= van zodra er voldoende kandidaten zijn). Opgelet, je dient aan de bijkomende voorwaarden te voldoen zoals vermeld in het opleidingsstramien. Je kan je inschrijven voor de sportspecifieke modules wanneer je reeds geslaagd bent voor Trainer B en module 1 trainer A!