Aanbod waterpolo

Aanbod waterpolo

Contactpersoon: wim.symoens@zwemfed.be

Aspirant-Initiator zwemmen

Jaarlijks trachten we een cursus te organiseren, op voorwaarde dat er voldoende kandidaten zijn. Op 7 september 2019 start er een cursus te Aalst (lessenrooster). Inschrijven voor deze cursus dien je rechtstreeks te doen via de website van Sport Vlaanderen.

Kan je deze cursus niet volgen maar kandidaat  voor een volgend cursus? Geef je op  via deze link en wij brengen je op de hoogte van zodra we meer informatie hebben. In het voorjaar 2020 zal er in Kortrijk een cursus doorgaan. 

Klik hier voor het opleidingsstramien (vakken, voorwaarden, vrijstellingen …)

Kostprijs 2018: 160 euro voor module 1-2-3-4 (cursusmateriaal inbegrepen)
Module 1 kan je ook (om bijvoorbeeld afstandsredenen) volgen in een andere initiatorcursus, bij voorkeur zwemmen of artistiek zwemmen

Instructeur B waterpolo

Er wordt pas een cursus opgestart wanneer er voldoende kandidaten zijn. Geef je op via deze link en wij brengen je op de hoogte van zodra we meer informatie hebben.

Klik hier voor het opleidingsstramien (vakken, voorwaarden, vrijstellingen …)

De cursus bestaat uit een algemeen gedeelte (module 1) en een sportspecifiek gedeelte (module 2-3-4) waterpolo. Je moet module 1 succesvol afgerond hebben vooraleer je kan inschrijven voor de modules 2-3-4. Om module 1 te kunnen volgen moet je een diploma Initiator bezitten of op zijn minst module 1 van Initiator met succes hebben voltooid.
Kandidaten voor de cursus Instructeur B waterpolo, raden we aan om module 1 al te volgen!
Waar de volgende cursussen module 1 Instructeur B doorgaan vind je via deze op de website van de VTS.

Trainer B waterpolo

Er wordt pas een cursus geschreven wanneer er voldoende kandidaten zijn, het opleidingsstramien is in opmaak. Geef je op via deze link en wij brengen je op de hoogte van zodra we meer informatie hebben.
De cursus bestaat uit een algemeen gedeelte (module 1) en een sportspecifiek gedeelte (module 2-3-4) waterpolo. Je moet module 1 succesvol afgerond hebben vooraleer je kan inschrijven voor de modules 2-3-4.
Kandidaten voor de cursus Trainer B waterpolo, raden we aan om module 1 al te volgen!
Waar de volgende cursussen module 1 Instructeur B doorgaan vind je via deze op de website van de VTS.