Aanbod

Aanbod

Welke cursussen er komende periode gepland zijn, de concrete opleidingsdata,... vind je terug via deze link.

Hieronder een overzicht en informatie van de opleidingen per sporttak:

Zwemmen

Aspirant-Initiator zwemmen
Deze opleiding wordt op vraag van gemeentelijke of provinciale sportdiensten georganiseerd. Je kan als club je gemeente stimuleren een cursus te organiseren. Klik hier voor meer info.

Initiator zwemmen
Er worden jaarlijks een 20-tal opleidingen Initiator Zwemmen georganiseerd, verspreid over gans Vlaanderen. De meeste cursussen, die bestaan uit 3 modules (module 4 is stage), worden semestrieel georganiseerd (voorjaar: januari-juni of najaar: september-januari). Vanaf 2016 worden er ook cursussen georganiseerd tijdens de schoolvakanties (de zgn. ‘crash courses’). Overgweeg je een cursus bij jou in de club te organiseren? Contacteer ons.

Instructeur B zwemmen
De Instructeur B opleiding bestaat uit 4 modules, waarvan module 1 verplicht als eerste te volgen is en door VTS op heel wat plaatsen wordt georganiseerd, via lessen of zelfstudie. Modules 2 en 3 (module 4 is stage) worden minimaal twee keer per jaar georganiseerd. Opgelet! Je kan je pas inschrijven voor module 2-3 wanneer je reeds geslaagd bent voor de initiator opleiding en module 1 instructeur B!

Trainer B zwemmen
De Trainer B opleiding bestaat uit 4 modules, waarvan module 1 verplicht als eerste te volgen is en door VTS op heel wat plaatsen wordt georganiseerd, via lessen of zelfstudie. Modules 2 en 3 (module 4 is stage) worden meestal jaarlijks georganiseerd, M2 in het najaar en M3 in het voorjaar (volgorde van M2 en M3 is vrij te bepalen). Opgelet! Je kan je pas inschrijven voor module 2-3 wanneer je reeds geslaagd bent voor instructeur B en module 1 trainer B!

Trainer A zwemmen
Trainer A module 1 wordt door de VTS op heel wat plaatsen georganiseerd, via lessen of zelfstudie. De sportspecifieke modules worden om de 4 jaar georganiseerd of in functie van de noden (= van zodra er voldoende kandidaten zijn). Opgelet, je dient aan de bijkomende voorwaarden te voldoen zoals vermeld in het opleidingsstramien. Je kan je inschrijven voor de sportspecifieke modules wanneer je reeds geslaagd bent voor Trainer B en module 1 trainer A!

Waterpolo

Initiator waterpolo
Jaarlijks trachten we een cursus te organiseren, op voorwaarde dat er voldoende kandidaten zijn. Meer info over de geplande cursussen, opgeven van kandidaten via deze link

Instructeur B waterpolo
Er wordt pas een cursus opgestart wanneer er voldoende kandidaten zijn. De kandidaten kunnen in afwachting van, wel al module 1 volgen. Meer info, opgeven van kandidaten via deze link.

Artistiek zwemmen

Initiator artistiek zwemmen
2-jaarlijks trachten we een cursus te organiseren, op voorwaarde dat er voldoende kandidaten zijn. Meer info over de geplande cursussen, opgeven van kandidaten via deze link.

Instructeur B artistiek zwemmen
Er wordt pas een cursus opgestart wanneer er voldoende kandidaten zijn. De kandidaten kunnen in afwachting van, wel al module 1 volgen. Meer info, opgeven van kandidaten via deze link.

Schoonspringen

Initiator schoonspringen
Er wordt pas een cursus opgestart wanneer er voldoende kandidaten zijn. De kandidaten kunnen in afwachting van, wel al module 1 volgen bij een andere sporttak. Meer info, het opgeven van kandidaten via deze link.

Opleidingen redder en reddersport

Hiervoor verwijzen we naar de website van de Vlaamse Reddingscentrale.

Seniorensport

Iedere trainer met VTS diploma kan een aanvullende module (1 lesdag gevolgd door een observatieopdracht met beoordelingsmoment) volgen, waarbij aandacht wordt besteed aan specifieke aspecten van sportende senioren.