Talenten

Talenten

Talenten 8-9-10-11 jaar

Noteer alvast: zondag 17/12/2017 – Talentdag in Hofstade

Talentdag 05/06/2017 - Bloso Zwembad Hofstade

Op deze vijfde Talentdag gaat Leonie Cornielje (NL) met de Talenten werken rond Extensies en Vormspanning, wat voor veel synchroonzwemsters nog een belangrijk aandachtspunt is om figuren goed uit te kunnen voeren.

Talenten moeten vóór 01/05/2017 ingeschreven worden via deze link. Ook meisjes van 2006-2008 die reeds aan vorige Talentdagen hebben deelgenomen moeten zich terug inschrijven.

Stand van zaken ingeschreven synchroonzwemsters.

Voorwaarden tot deelname:

  • In staat zijn om de beschreven proeven af te leggen
  • Beschikken over brevet 3 op datum van de Talentdag

Adres: Zwembad Bloso Hofstade, Zandstraat 3, 1981 Hofstade (de cafetaria van het zwembad is open vanaf 09u00 - snacks zijn verkrijgbaar (croque en hot dogs) – ook eigen lunchpakket is mogelijk mits consumptie van drank).

Programma zwemsters:

Beschrijving van de proeven die de talenten moeten afleggen e.d. vind je via deze link.

  • Afspraak 08u45 aan de inkomhal van het zwembad
  • 09u00-10u30: proeven op het droge in de sporthal
  • 10u30-12u00: testen in het water
  • 12u00-13u00: pauze
  • 13u00-14u30: training Talenten o.l.v. Leonie rond vormspanning en extensies, de clubtrainsters worden hierbij betrokken

Meebrengen: zwemgerief, grote handdoek en losse kledij voor lenigheid.

Programma voor de trainsters:

Elke club moet minimum 1 trainster afvaardigen met hun eigen Talenten. Trainers krijgen hiervoor hun erkenning voor permanente vorming.

Optioneel:

  • 09u00-11u30: bijscholing door Leonie rond 'Het coachen van een wedstrijd' – apart in te schrijven via deze link – betalend

Verplicht:

  • 12u30-13u00: toelichting Leonie m.b.t. de Talenttraining
  • 13u00-14u30: training Talenten o.l.v. Leonie rond vormspanning en extensies – in te schrijven via deze link – gratis

Programma voor de jury:

Elke club moet juryleden afvaardigen pro rata het aantal deelnemers Talenten (1-3 deelneemsters = 1 jurylid / 4-6 = 2 juryleden enz.), bij voorkeur Jury C. Indien nodig wordt een jury C samen gezet met Jury D.
Jury wordt geacht aanwezig te zijn van 9u - 12u. Jury op te geven via deze link.

Kostprijs:

Voor de deelname aan de Talentdag zal per ingeschreven zwemster een bijdrage van 7 euro worden aangerekend via clubfactuur (informeer je clubbestuur). Deelname trainsters is gratis.