Skill-Up your physicals

Skill-Up your physicals

Trainingsschema's

 

Zwemschool

 

Competitie

Wat?

'Skill-Up Your Physicals' is een uniek digitaal softwarepakket, waarmee trainers en begeleiders van kinderen en jongeren hun eigen fysieke programma’s naar hartelust kunnen opmaken en dit om de basismotoriek van onze jeugdige zwemmers op een 'fysiek gezonde manier' uit te bouwen. Dit is het softwarepakket van de 21ste eeuw waarbij computers, smartphones en tablets (Mac en Android) verbonden worden met elkaar!

De webapplicatie via www.skill-up.com is toegankelijk voor iedereen.

Het 'Skill-Up Your Physicals' project kadert binnen de facultatieve opdracht van het prioriteitenbeleid 'Gezond sporten' 2013-2016 en kwam tot stand onder impuls van het 'Expertiseteam Topsport' binnen de Vlaamse Zwemfederatie, dit dankzij de steun van:

 

Wat beogen we met dit project?

Dit programma staat garant voor een ruime database aan oefenstof in beeld en woord, al of niet in combinatie met spelmateriaal en dit over verschillende basisvaardigheden en voor verschillende trainingsniveaus. Hiermee wensen we sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub te bevorderen en het gezond sporten te stimuleren in. Dit programma heeft ook als doel de kwaliteit van de jeugdsport te verhogen en beoogt bij te dragen tot letselpreventie.

Voor wie?

Om de begeleiders, van lesgevers tot toptrainer, al of niet met voorkennis, te ondersteunen met een kant en klaar oefenprogramma rond de basisvaardigheden van een zwemmer. Deze oefenstof is sporttakoverschrijdend en kan eveneens gebruikt worden voor andere disciplines binnen de zwemsport als voor andere sporten.

Heeft  je club nog geen kennis gemaakt met de Skill-Up software? Registreer je dan nu via www.skill-up.com en probeer onze software gedurende 30 dagen uit! 

Vanuit de Vlaamse Zwemfederatie wordt een aanbod gedaan waarbij je een GRATIS JAAR-licentie kan verkrijgen voor iedere lesgever, trainer die aangesloten is bij de VZF.  

Wil je club, lesgevers, trainers,… van dit voordeel genieten en de oefenstof, programma’s integreren in jullie clubwerking? KLIK HIER en registreer je gegevens voor 15 oktober 2016 voor een GRATIS LOG-IN voor één jaar zonder enige voorwaarden( jaarlijks gratis verlengbaar).

Voor meer info, contacteer: gretl@zwemfed.be.

Volg ons ook op Facebook
Volg ons ook op Twitter!

 

Logistieke partner:

Partner spelmateriaal: