Artistiek zwemmen

U bent hier

Artistiek zwemmen

Formulieren juryleden

Fiches van de gangbare figuren - gebruikt tijdens de juryvergaderingen:

- Wedstrijdverslag (.doc): in te vullen na iedere wedstrijd door de hoofdscheidsrechter en op te sturen naar els.audenaert@zwemfed.be
- Vergoedingsformulier hoofdscheidsrechter en wedstrijdsecretaris (.doc)
- Checklist hoofdscheidsrechter (.xls)

Vorming en evaluatiejuryleden

Overzicht verschillende juryniveaus, toelatingsvoorwaarden enz.
Regelgeving m.b.t. het behoud van het juryniveau (te fungeren wedstrijden, evaluaties enz.)

Jurycursus D

Jaarlijks zal een jurycursus D worden georganiseerd bij voldoende kandidaten (minimum 8 à 10). Volgende opleiding start op zondag 7 oktober 2018 - meer info
Kandidaten kunnen zich inschrijven via deze link.

Jurycursus C

Om de 2 jaar zal een jurycursus C worden georganiseerd bij voldoende kandidaten. Kandidaten geven zich op via deze link. Volgende cursus zal waarschijnlijk doorgaan najaar 2019.

Jurycursus B

Om de 2 jaar zal een jurycursus B worden georganiseerd. Kandidaten geven zich op via deze link. Volgende cursus zal doorgaan in april/mei 2019. In december wordt i.s.m. de cursisten en docent een datum vastgelegd.

Examen A

Om de 2 jaar zal een examen A worden georganiseerd. Kandidaten geven zich op via deze link

Bestellen polo's

Klik hier voor meer info.

Bestellen scoreboeken

Een fungerend jurylid moet op iedere wedstrijd een scoreboek bij hebben. Je kan een aantal scoreboeken aankopen binnen de club of je eigen scoreboek aanschaffen.
Prijs per scoreboek: 25 euro.
Hoe bekomen? Stuur een mail naar synchroflanders@gmail.com met het aantal juryboeken dat je wenst. De scoreboeken worden op een wedstrijd of andere bijeenkomst bezorgd ná betaling op rekeningnummer IBAN: BE86 2900 1894 7050 van de Vlaamse Zwemfederatie met vermelding van 'Scoreboek synchroonzwemmen' en 'Naam en club’ van diegene aan wie het scoreboek moet worden bezorgd. Betalingsbewijs moet worden voorgelegd bij overhandiging van de scoreboeken.