Nieuws

Nieuws

AANDACHT

Omwille van de soms lange wachttijd en praktijk ervaring die nodig is tussen de diverse official opleidingen en om de carrièregang van officials wat vlotter te laten verlopen, werd beslist om kandidaten voor één hogere functie reeds toe te laten tijdens de voorgaande opleiding. De laatste praktische proef van de hoogste functie kan echter pas afgelegd worden nadat benoeming in de voorgaande lagere functie is gebeurd.

Voorbeeld: 
Een official TAK wenst kamprechter te worden maar is nog geen JP. Hij/zij mag meteen inschrijven voor JP en K en mag beide opleidingen gelijktijdig volgen met inbegrip van de theoretische proef. De laatste praktische proef kamprechter mag echter slechts afgelegd worden nadat benoeming JP is gebeurd.