Wat te doen bij inschrijven met SPLASH TM bij open water

Wat te doen bij inschrijven met SPLASH TM bij open water

Ingeven van de badmutskleur en nummer

 • Dit gaan we doen bij 'lid bewerken' in TM
  In het vakje 'gehandicapten uitzondering' vullen we de mutskleur en nr. in van de desbetreffende zwemmer of zwemster
  Bv. GROEN 100 GEEL 100 ROOD 100 BLAUW 100
 • Geen enkele afkorting gebruiken, kleur voluit schrijven zoals hierboven vermeld

Wat te doen met een zwemmer(ster) die zowel aan SS als VS wenst deel te nemen?

 • Deze zwemmer of zwemster zal 2x moeten ingebracht worden in het ledenbestand van TM
 • 1 x zoals hij al was ingeschreven (voor VS vrije slag)
  Bv. HUFKENS
  JOZEF
  Bij de gehandicapten uitzondering bv. GEEL 100
 • Wanneer hij of zij ook SS wenst te zwemmen, moet deze zwemmer opnieuw worden ingebracht in de ledenlijst maar met een asterix (*) achter de voornaam.
  Bv. HUFKENS
  JOZEF *
  Bij de gehandicapten uitzondering de SS mutskleur en nr. bv. GROEN 100

De asterix achter de voornaam dus enkel gebruiken voor zwemmers die buiten de VS ook extra SS wensen te zwemmen.
Bij een zwemmer die enkel VS of enkel de SS zwemt geen asterix gebruiken achter de voornaam.