Vlaams Zomercriterium 2019

Vlaams Zomercriterium 2019

Het zomercriterium van 2018 werd het slachtoffer van zijn eigen succes waarbij talloze schrappingen dienden uitgevoerd te worden. De VZF wordt, om dit in de toekomst te vermijden, genoodzaakt om de reglementen betreffende deelname aan het zomercriterium 2019 aan te passen.

  • Vanaf 2019 wordt het aantal starten per deelnemer beperkt tot zes, aflossingen niet inbegrepen.
  • Vanaf 2019 zullen deelnemers die binnen de reguliere inschrijvingsperiode een tijd hebben die sneller is dan een BJK/BK zomerlimiet niet meer toegelaten worden op de wedstrijd(en) waarop ze deze limiet behaalden.

Indien bovenstaande maatregelen niet voldoende zouden blijken om schrappingen te vermijden, kan er beslist worden om de 400 meter vrije slag wedstrijd van de 15+ deelnemers (zowel dames als heren) te schrappen uit het wedstrijdprogramma. Deze maatregel kan pas uitgevoerd worden na de definitieve inschrijvingsdatum.