Oproep kandidaturen Vlaamse sportcommissie-leden

Oproep kandidaturen Vlaamse sportcommissie-leden

We zoeken commissieleden voor volgende commissies (voorheen Vlaamse Sportbesturen):

 • Vlaamse Sportcommissie Zwemmen (2 plaatsen vacant)
 • Vlaamse Sportcommissie Waterpolo (3 plaatsen vacant)
 • Vlaamse Sportcommissie Open Water (3 plaatsen vacant)
 • Vlaamse Sportcommissie Synchroonzwemmen (3 plaatsen vacant)
 • Vlaamse Sportcommissie Masters (3 plaatsen vacant)

Om geldig verkozen te kunnen worden moet een kandidaat:

 • De leeftijd van 21 jaar hebben.
 • Over de burgerlijke en politieke rechten beschikken.
 • Behoren tot de Vlaamse taalgemeenschap.
 • Sedert twee jaar lid zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie.
 • Ervaring en kennis met de betreffende sporttak hebben binnen 1 of meer van de volgende gebieden: talentdetectie en -ontwikkeling, sportontwikkeling, internationaal (LEN of FINA) officialniveau, nationale en internationale sportregelgeving, recreatieve sportbeoefening, communicatie, media en marketing.

Bijkomende vereisten:

Vlaamse Sportcommissie ZWEMMEN

 • Kamprechter zijn

De kandidaatstelling moet schriftelijk voorgedragen worden door een aangesloten club waar hij/zij is aangesloten en gericht worden aan de Vlaamse Zwemfederatie via info@zwemfed.be (niet meer via de provinciale besturen), minstens één maand voor de Algemene Vergadering (24 maart 2018) en ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de club.
Zij dient te gebeuren per functie en moet vergezeld zijn van een curriculum vitae.
Enkel de geldig ingediende kandidaturen worden ter stemming voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Voor meer informatie verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Zwemfederatie.