Ook wij sporten geestig gezond!

Ook wij sporten geestig gezond!

Kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden hebben net als hun leeftijdsgenoten het recht te bewegen en plezier te maken binnen het bestaande sportaanbod.

De organisatie Geestig Gezond Sporten heeft daarom een website ontwikkeld waar je voorbeelden/tools kan terugvinden om deze kwetsbare groep kansen te geven en hen zonder oordeel welkom te heten in de sportclub.

Tevens hebben ze een charter ontworpen. Met het ondertekenen van dit charter doorbreek je mee de taboes rond personen met psychische problemen in onze samenleving. 

Na het ondertekenen van het charter ontvang je het boekje 'Ook wij sporten geestig gezond".  Hierin vind je praktijkvoorbeelden en praktische handvaten om goed om te gaan met deze doelgroep. 
Als Vlaamse Zwemfederatie hebben we dit charter reeds ondertekend.