Laatste oproep kandidaten bestuurders VZF

Laatste oproep kandidaten bestuurders VZF

Voor de Raad van Bestuur VZF zijn volgende bestuursmandaten vacant:

  • Bestuurder voor juridische zaken
  • Bestuurder recreatieve sportbeoefening

De kandidaatstelling moet schriftelijk voorgedragen worden door een aangesloten club waar hij/zij is aangesloten en gericht worden aan de Vlaamse Zwemfederatie, uiterlijk 11 maart 2019.
Aangezien pas vlak voor de deadline duidelijk werd dat we op zoek zijn naar 2 nieuwe profielen, wordt er van de reglementen afgeweken.

Deze dient ondertekend te zijn door de voorzitter en de secretaris van de club. Zij dient te gebeuren per functie en moet vergezeld zijn van een curriculum vitae. Enkel de geldig ingediende kandidaturen worden ter stemming voorgelegd aan de A.V.

Meer info op onze website.