Kandidaat voor de cursus instructeur B?

Kandidaat voor de cursus instructeur B?

Voorbeeld: lessenrooster Sportspecifieke modules 2-3-4 - 2016

Geef je naam dan op via deze link en wij houden je op de hoogte over een volgende cursus!
Opleidingsstramien (.pdf) – Opgelet deze cursus wordt volledig herwerkt

ALGEMEEN GEDEELTE

Je moet het algemeen gedeelte (basismodule 1) succesvol afgerond hebben vooraleer je je kan inschrijven voor de sportspecifieke modules 2-3-4.

Om deze basismodules te kunnen volgen moet je een diploma Initiator bezitten of op zijn minst de basismodule van Initiator (module 1 'Algemeen Gedeelte didactiek en veilig sporten’) met succes hebben voltooid.

Zij die reeds aan deze voorwaarde voldoen, raden we aan om nu reeds te starten met  de basismodules, zodat je tegen de start van de sportspecifieke modules 2-3-4 waterpolo, hiervoor geslaagd bent.

Er zijn 2 cursusformules voor module 1: via lessen of via zelfstudie.
Waar de volgende cursussen doorgaan vind je via deze link.
Nog vragen over het algemeen gedeelte? Mail naar guido.steens@bloso.be.

SPORTSPECIFIEK GEDEELTE WATERPOLO

Deze module wordt opgestart bij voldoende kandidaten.