Jurycursus D

Jurycursus D

Docent: Evi Vandergucht (FINA jury)

Inschrijven via deze link. Inschrijving is pas definitief na betaling van 20 euro op het rekeningnummer van de Vlaamse Zwemfederatie: BE86 2900 1894 7050 met vermelding van Jurycursus D artistiek zwemmen.
Betalingen moeten binnen zijn vóór 1 september 2016.
Zie voorwaarden voor deelname.

Zondag 18 september 2016

Waar:
Bloso-centrum Hofstade in het Sportverblijf(!)
Tervuursesteenweg 399 - 1981 Hofstade
Rechtover het zwembad

Programma:
10u15-15u45
Theorie basisposities, transities
Theorie figuren miniemen

Zondag 23 oktober 2016

Waar:
Vlaams Criterium Miniemen Antwerpen (alle info via deze link)
Programma:
10u00-12u00: theorie figuren kadetten
13u00-15u00: praktijkoefening figuren
Voorzie voor de praktijkoefening (schaduwpanel) de gepaste kledij: witte T-shirt, witte short en slippers

Zondag 1 november 2016

Waar:
Vlaams Criterium kadetten KVO (alle info via deze link)
Programma:
10u00-12u00: theorie examen
13u00-14u00: praktijk examen
- Theorie: schriftelijk examen, open boek (FINA handboek)
Geslaagd = minimum 80%
- Praktijk: schaduwjury, voorzie hiervoor de gepaste kledij (witte t-shirt, witte short, badslippers)
Geslaagd = minimum 75% binnen een marge van 0,5 ptn op alle gejureerde figuren
Herexamen: nog te bepalen
- mogelijkheid tot één herkansing voor theorie en/of praktijk
- indien een 2de maal niet geslaagd dient de cursus opnieuw gevolgd te worden