GDPR

GDPR

VZF past haar privacybeleid aan

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.

Deze nieuwe Europese privacywetgeving zorgt ervoor dat mensen meer informatie en controle hebben over hun gegevens.

Wat houdt GDPR precies in?

  • GDPR zorgt ervoor dat striktere regels voor gegevensverzameling worden nageleefd en je duidelijker geïnformeerd wordt.
  • De rechten van de leden worden gerespecteerd. Het lid mag vragen om zijn/haar gegevens te verwijderen of in elektronisch formaat te ontvangen.

Voor de VZF is bescherming van ledengegevens erg belangrijk. We willen dat je begrijpt welke verschillende opties je hebt om je persoonlijke gegevens te beheren en te controleren. Om deze opties beter te kunnen duiden, past de VZF haar privacybeleid aan. Dit zal binnenkort te raadplegen zijn op onze website.

Vragen over de GDPR? Je kan steeds contact opnemen met ons via privacy@zwemfed.be.

Assist

Verwerkersovereenkomst

Elke club die Assist gebruikt, zal volgens de GDPR optioneel een Verwerkersovereenkomst kunnen afsluiten met Wax On bvba, het bedrijf dat Assist ontwikkelt en aanbiedt. Wax On bvba heeft ervoor gekozen om deze Verwerkersovereenkomst standaard onder te brengen in hun aangepaste Licentieovereenkomst. Eerstdaags zal je gevraagd worden om deze nieuwe Licentieovereenkomst via Assist goed te keuren.
Meer info hierover via deze link.

Privacyverklaring

Wax On bvba past ook haar privacybeleid aan. Dit zal binnenkort te raadplegen zijn op de website van Assist.

Aanpassingen in Assist

In samenwerking met Scwitch werd in Assist een nieuwe rubriek ‘GDPR-Helper’ ontwikkeld en werd Assist zo aangepast dat je jouw club automatisch in regel kan brengen, als je de gegevens van vrijwilligers, leden of derden in Assist beheert.

Een handige GDPR-Checklist legt je stap voor stap uit wat je precies moet doen. Daarnaast kan je gebruik maken van heel wat handige tools om een GDPR-Logboek bij te houden en een Inventaris of Register op te maken. Als je alles overlopen hebt, maakt Assist voor jou automatisch een voorstel tot Privacyverklaring op dat je kan delen aan je leden en integreren op je website.

Via deze link vind je meer uitleg/handleiding over de GDPR-Helper in Assist.