Officials

Opmerkingen

  • bij de inschrijvingen moet volgende informatie worden doorgegeven: naam en CV-nummer van de officials alsook de dag dat ze kunnen fungeren
  • officials moeten een HELE DAG fungeren
  • het aantal officials per dag moet conform zijn het aantal zwemmers tijdens de reeksen in de voormiddag (aantal volgens de geldende reglementering - zie bijlage 5 B5.1. van de zwemreglementen)
  • de hoofdjury telt NIET mee als een fungerende official
  • de officials welke effectief dienen te fungeren, zullen persoonlijk verwittigd worden over hun aanduiding, dit bericht zal gelden als toegangsbewijs voor heel het weekend
  • indien officials afzeggen op het laatste moment, moet de club of de official zelf voor vervanging zorgen¬†
  • clubs welke geen of onvoldoende officials opgeven zullen beboet worden volgens de geldende normen (boete wordt gerekend per dag)