Schoonspringen

Schoonspringen

BIJSCHOLING DATUM ORGANISATIE LOCATIE ERKENDE UREN INFO
Didactische vaardigheden - Verschijningsvormen kinderen - Warming up en handstand 22/04/2017 KNZB Nieuwegein   info
KNZB Schoonspringdag 20 of 21/05/2017 KNZB ntb   info
Organisatie en veiligheid - Aanloop, standsprongen, rotatie voorover, induiken voorover 17/06/2017 KNZB Nieuwegein   info
Doelen stellen - Rotatie achterwaarts/contra, induiken achterwaarts 16/09/2017 KNZB ntb   info
Sportiviteit en respect - Begeleiden van wedstrijden - Opbouw wedstrijdprogramma - Soorten wedstrijden, soorten programma's bij soorten wedstrijden ntb KNZB ntb   info
Sprongcodes - Schroeven - Evaluatie ntb KNZB ntb   info

Ook alle bijscholingen uit het VTS plus aanbod komen in aanmerking voor de permanente bijscholing voor trainers. Vergeet bij organisatie andere dan de VZF niet het deelname attest in te leveren! Klik hier voor meer info over de permanente vorming VZF trainers.

Bijscholingskalender zwemmen met o.a. sporttakoverschrijdende onderwerpen.