Sport met grenzen (VZF)

U bent hier

Sport met grenzen (VZF)

Aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zwemsport

In samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie vzw en de provinciale besturen.
(contact VZF gretl.vandamme@zwemfed.be of 09/220.53.87)

De kans dat ook jouw zwemclub vroeg of laat weleens wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen!

Daarom zet de zwemfederatie in op een GRATIS vormingssessie over dit ethisch thema, gedoceerd door ICES, en dit per provincie. We hopen dat er van elke club minstens één vertegenwoordiger (max. 3) aanwezig is op deze vorming, dit kan een vertrouwenspersoon (API van je club), bestuurslid, trainer en/of lesgever zijn.

Programma

 • Inleiding
 • Sport met grenzen: Vlaggensysteem
 • Om dit thema volwaardig in jouw club aan te pakken zal ook een toelichting zijn 'Sport met grenzen: Beleidsinitiatieven', met concrete acties die je als bestuur met je club kan verwezenlijken.
 • De rol van een aanspreekpunt (API) in jouw club.

Locaties en wegbeschrijving

Locatie

Datum

Inschrijven

Vlaams-Brabant

Oude Kantien
Kantineplein 3 
3001 Heverlee

Dinsdag 03/04/2018

19u00-22u00

inschrijven
inschrijven kan t.e.m. dinsdag 20/03/2018
(Let op: parking is beperkt)

Oost-Vlaanderen

Sporthotel
Zuiderlaan 16
9000 Gent
(Watersportbaan)

Dinsdag 17/04/2018

19u00-22u00

inschrijven
inschrijven kan t.e.m. dinsdag 03/04/2018

Antwerpen

Zaal Familia, Adolf
Mortelmansstraat 18
2160 Wommelgem

Woensdag 25/04/2018

19u00-22u00

inschrijven
inschrijven kan t.e.m. woensdag 11/04/2018

(Vanuit Berchem Station bus 420 of 421 nemen en in Wommelgem centrum, Welkomstraat afstappen. Kerkplein oversteken en ze zijn aan de zaal)

Limburg

Stadhuis Genk
Stadsplein 1
3600 Genk

Dinsdag 22/05/2018

19u00-22u00

inschrijven
inschrijven kan t.e.m. woensdag 08/05/2018

 

West-Vlaanderen

Lago Brugge
Doornstraat 110
8200 Brugge

Zaterdag 16/06/2018

10u00-13u00

inschrijven
inschrijven kan t.e.m. zaterdag 02/06/2018

U kan zich ook registreren als ‘niet-lid’ van de Zwemfederatie. Indien bij het afsluiten van de inschrijving voor de VZF-clubs nog plaatsen ter beschikking zijn, zal u registratie bevestigd worden tot deelname aan deze vorming tegen een kostprijs van:

 • Bestuurders en medewerkers erkende federaties: 12.50 €
 • Ambenaar/onderwijs: 20.00 €
 • Andere: 30.00 €

 

Voordeeltarief lespakket 'Sport met grenzen - Vlaggensysteem'

Iedere deelnemer kan het pakket 'Sport met grenzen - Vlaggensysteem' - gekoppeld aan de vorming - ter plaatse aankopen tegen een voordeeltarief van 20 euro (i.p.v. van 24 euro via de webshop)

Is je club reeds in het bezit van dit pakket? Neem dit dan mee naar de bijscholing.

Voordeel van de deelname aan deze vorming

 • Gratis
 • Het is ook toegestaan om deel te nemen aan een vorming buiten je provincie.
 • Extra punten binnen het subsidiedossier Jeugdfonds Zwemsport (indien bijscholing gevolgd wordt door API)
 • Attest voor andere subsidiedossiers