Bijscholing club-API

U bent hier

Bijscholing club-API

Aan de slag als aanspreekpersoon integriteit in jouw sportclub (club-API)

Incidenten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.

In deze bijscholing krijg je info en tools aangereikt om jouw rol als aanspreekpersoon als club-API te versterken.

Na de bijscholing kan je:

  • de rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan jouw clubbestuur
  • jezelf profileren als club-API naar alle leden van de sportclub
  • eerste opvang voorzien bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
  • een gesprek voeren met de melder en alle betrokkenen
  • een incident afhandelen op basis van een duidelijk handelingsprotocol

Voorwaarde

Deelnemers van deze bijscholing moeten eerst de vorming ‘Sport met grenzen’ gevolgd hebben. Deze opleiding werd aangeboden door de VZF in het voorjaar 2018. 
Het is ook mogelijk dat je de  bijscholing ‘Sport met grenzen’ gevolgd hebt bij een andere organisatie, als dat het geval is vragen we wel dat je ons je je deelnameattest doorgeeft.  

Wens je deel te nemen aan deze nieuwe vorming? Schrijf je dan zeker in!

Locatie

Datum

Inschrijven

Oost-Vlaanderen

Sporthotel, Zuiderlaan 16, 9000 Gent

Dinsdag 26 maart 2019

19u00-22u00

Inschrijven

Antwerpen

De Nekker: Nekkerspoel-Borcht 19
(Adres GPS: Spuibeekstraat, 2800 Mechelen

Dinsdag 2 april 2019

19u00-22u00

Inschrijven

Kostprijs

  • VZF leden: 15€
  • Niet VZF  leden: 30€

Te betalen op rekeningnummer VZF: BE96 0689 0549 2805 - BIC GEBABEBB, met vermelding: CLUB-API, locatie (Gent of Mechelen), naam + voornaam voor 25/03/2019.

Extra

Deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest dat kan meetellen voor bv. vorming API in het Jeugdfonds.

Zijn er club-API’s die het attest van de  vorming  ‘Sport met grenzen: Vlaggensysteem’ niet bezitten maar zich toch wensen bij te scholen?
Stuur dan een mail met je interesse hiervoor naar gretl.vandamme@zwemfed.be. Meer info via deze link of bekijk het  VTS + of Dynamo aanbod in je buurt, klik hier.