Beloftevolle Jongeren

Beloftevolle Jongeren

Doelstellingen

Het is de doelstelling om de Beloftevolle Jongeren intensief te begeleiden en te ondersteunen, zodat ze de mogelijkheden hebben om door te stromen naar de elitewerking. De selectie BJ bestaat uit 2 groepen:

  • BJ op EJK gerechtigde leeftijd* (onder verantwoordelijkheid van de hoofdcoach jeugd)
  • BJ na EJK gerechtigde leeftijd* (onder verantwoordelijkheid van de hoofdcoaches elite)

* Het EJK (Europees Jeugdkampioenschap) wordt jaarlijks georganiseerd voor meisjes van 14 t.e.m. 17 jaar en jongens van 15 t.e.m. 18 jaar.

De BJ selectie op EJK gerechtigde leeftijd wordt uitgenodigd voor deelname aan één tot twee internationale voorbereidingswedstrijden, één tot twee terugkomdagen (beeldopname en analyse), twee tot drie lactaattesten en drie trainingsstages. De topsportschool zwemmen biedt talentvolle zwemmers de omkadering die tegemoet komt aan de noden in deze fase. Zwemmers die trainen in de thuissituatie worden (onder meer via trainingsdagboeken) opgevolgd door de VZF.

De begeleiding door de VZF gebeurt op een pedagogisch correcte manier, zodat de geselecteerden de BJ op EJK gerechtigde leeftijd ervaren als leerrijk en inspirerend. De nadruk in de BJ op EJK gerechtigde leeftijd ligt op het verder ontwikkelen van de fysieke en fysiologische belastbaarheid en op het ontwikkelen van de persoonlijke stijl. Er wordt aandacht besteed aan complexe mentale vaardigheden en een aangepast voedingspatroon in functie van een optimaal herstel.

Doelgroep

  • meisjes: 14 tot 18 jaar (seizoen 2016-2017: geboortejaar 2002-1998)
  • jongens: 16 tot 20 jaar (seizoen 2016-2017: geboortejaar 2000-1996)

Voorwaarden

  • voorwaarden 2016-2017 (.pdf)
  • voorwaarden 2017-2018 (.pdf)

Kalender

  • Kalender BJ op EJK gerechtigde leeftijd 2016-2017 (.pdf)

Selectie

  • selectie 2016-2017 (.pdf)