Algemene informatie

Algemene informatie

  • Opzet en regelgeving Talentontwikkeling & Selectiewerking Synchro Vlaamse Zwemfederatie (.pdf)
  • Afsprakennota 12&U (.pdf)
  • Afsprakennota EJK-selectie (.pdf)
  • Proeven 12&U tot 18&U (.pdf)
  • Proeven talenten