Aanbod artistiek zwemmen

Aanbod artistiek zwemmen

Initiator artistiek zwemmen

De VZF tracht om de 2 jaar een cursus te organiseren, op voorwaarde dat er voldoende kandidaten zijn. Geef je op via deze link en wij brengen je op de hoogte van zodra we meer informatie hebben.
Klik hier voor het opleidingsstramien (vakken, voorwaarden, vrijstellingen …)

Kostprijs 2018: 140 euro voor module 1-2-3-4 (cursusmateriaal inbegrepen)
Module 1 kan je ook (om bijvoorbeeld afstandsredenen) volgen in een andere initiatorcursus, bij voorkeur zwemmen of waterpolo

Instructeur B artistiek zwemmen

Er wordt pas een cursus opgestart wanneer er voldoende kandidaten zijn. Geef je op via deze link en wij brengen je op de hoogte van zodra we meer informatie hebben.
Klik hier voor het opleidingsstramien (vakken, voorwaarden, vrijstellingen …)

Kostprijs 2018: 150 euro module 2-3-4 (cursusmateriaal inbegrepen)
De cursus bestaat uit een algemeen gedeelte (module 1) en een sportspecifiek gedeelte (module 2-3-4) artistiek zwemmen. Je moet module 1 succesvol afgerond hebben vooraleer je kan inschrijven voor de modules 2-3-4. Om module 1 te kunnen volgen moet je een diploma Initiator bezitten of op zijn minst module 1 van Initiator met succes hebben voltooid.

Kandidaten voor de cursus Instructeur B artistiek zwemmen, raden we aan om module 1 al te volgen!

Waar de volgende cursussen module 1 Instructeur B doorgaan vind je via deze op de website van de VTS.

Trainer B artistiek zwemmen

Er wordt pas een cursus geschreven wanneer er voldoende kandidaten zijn, het opleidingsstramien is in opmaak. Geef je op via deze link en wij brengen je op de hoogte van zodra we meer informatie hebben.
De cursus bestaat uit een algemeen gedeelte (module 1) en een sportspecifiek gedeelte (module 2-3-4) artistiek zwemmen. Je moet module 1 succesvol afgerond hebben vooraleer je kan inschrijven voor de modules 2-3-4.

Kandidaten voor de cursus Trainer B Artistiek Zwemmen, raden we aan om module 1 al te volgen!

Waar de volgende cursussen module 1 Instructeur B doorgaan vind je via deze op de website van de VTS.